Reglement Lichtkoers

1. Veiligheid

1.1. Het dragen van een valhelm is verplicht voor elke deelnemer gedurende de hele wedstrijd.

2. Technische Controle

2.1. Elke deelnemende fiets wordt voorafgaand aan de wedstrijd onderworpen aan een technische controle. Indien de fiets niet aan de vereisten voldoet, mag deze niet deelnemen aan de wedstrijd. De organisatie heeft hierin de eindbeslissing.

3. Retro Fietsen

3.1. Voor de retrokoers worden enkel retro-racefietsen toegelaten. De retrofiets dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Geen versnellingen aan het stuur (versnellingen moeten zich op de onderbuis bevinden of de fiets moet single-speed zijn).

  • Geen klikpedalen; beugels (toeclips) zijn wel toegestaan.

4. Verzekering

4.1. Elke deelnemer is automatisch verzekerd door de organisatie. De polis is weldra online raadpleegbaar.

5. Sportiviteit en Gedrag

5.1. De Lichtkoers is een wedstrijd die het sportieve en recreatieve karakter van het wielrennen hoog in het vaandel draagt. Deelnemers moeten sportief en respectvol gedrag vertonen tegenover mededeelnemers, vrijwilligers en toeschouwers.

5.2. Gevaarlijk rijden, zoals het bewust hinderen van andere deelnemers, roekeloos gedrag of het in gevaar brengen van de veiligheid van anderen, wordt niet getolereerd. De wedstrijdjury behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich hier schuldig aan maken, onmiddellijk uit de koers te nemen en te diskwalificeren.

6. Geschillen en Protesten

6.1. Alle geschillen en protesten moeten binnen 30 minuten na afloop van de etappe schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdjury.

6.2. De beslissingen van de wedstrijdjury zijn bindend en definitief.